Lijf-Spraak - Praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, coaching en training Amersfoort

Praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, coaching en training
Amersfoort

Jozé Voskuilen - Mijn motto: Elk mens heeft een wijs lichaam.

Beroepsverenigingen

Ik ben als lichaamsgericht therapeut (Energetic Integration therapeut) aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP en val onder de door de SBLP gehanteerde beroepscode en het klachtreglement. www.sblp.nl

De WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen Zorg) is geregeld bij CAM COOP.

Als registertherapeut ben ik aangesloten bij de RBCZ/TCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) (nummer 808220R). www.rbcz.nu