Lijf-Spraak - Praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, coaching en training - Amersfoort

Praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, coaching en training
Amersfoort

Jozé Voskuilen - Mijn motto: Elk mens heeft een wijs lichaam.

Registraties

Ik ben als lichaamsgericht therapeut (Energetic Integration therapeut) aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP en val onder de door de SBLP gehanteerde beroepscode en het klachtreglement. www.sblp.nl

Vragen of klachten over de behandeling kunt u te allen tijde neerleggen bij de therapeut. Als u er onverhoopt samen niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de beroepsorganisatie SBLP:  Zie klachtenreglement

Als registertherapeut ben ik aangesloten bij de RBCZ/TCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) (nummer 808220R). www.rbcz.nu

Verder ben ik geregistreerd bij: Geschillenregeling CAM COÖP inzake Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen Zorg (WKKGZ)  Vektis: AGB-code praktijk 90051542 en AGB-code zorgverlener 90042757