Lijf-Spraak - Praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, coaching en training - Amersfoort

Praktijk voor lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, coaching en training
Amersfoort

Jozé Voskuilen - Mijn motto: Elk mens heeft een wijs lichaam.

Praktische informatie

Praktijkadres: Eemklooster, Daam Fockemalaan 22,  3818 KG in Amersfoort.

Tarieven

Kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten is gratis.

Intake:  € 95, -
Therapie: € 95, - voor 75 minuten
Coaching: € 100, -  voor 60 minuten. 

Kosten trainingen of workshops: Deelnamekosten zijn afhankelijk van het aantal geplande dagdelen. Voor bedrijven en organisaties hanteer ik andere tarieven.

Vergoedingen

De individuele therapie sessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed, bij een aanvullende verzekering. Raadpleeg de lijst van zorgverzekeraars die bij de SBLP aangesloten therapeuten (geheel of gedeeltelijk) vergoeden of neem contact op met jouw zorgverzekeraar. www.sblp.nl

Coaching en workshops worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de AVG (algemeen verordening gegevensbescherming). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik zorg ervoor dat uw privacy gewaarborgd is. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van een goede dienstverlening.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘24513 integratieve en/of lichaamsgerichte therapie’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Als u vragen/opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem gerust contact met mij op.